Мнения

Мненията в този сайт са на техните автори! Ние не отговаряме за съдържанието им, извлечени са от фейсбук профилите им. Не сме длъжни да премахнем мнение за някой фотограф,  нарушил добрите норми и етични стандарти на професията, освен ако не представлява заплаха или нарушава закона.