Мая Михайлова, Професионален Фотограф във Велико Търново

Благодарение на фотографията, обикновени мои идеи се превръщат в изстрел, пълен с емоции. Обичам начина, по който тя влияе на хората.

Изпрати запитване до този фотограф: